Available courses

Теме из предмета Информатика и рачунарство за 7. разред основне школе

Онлајн настава физике за редовну , додатну и допунску наставу.

Основе HTML-а за ученике 8. разреда

Microsoft Expression Web 4 за израду веб страница

Предмет: Информатика и рачунарство

Разред: 7

Тема: Интернет